12 Point Star

12 Point Star.jpg

12 Point Star a

12 Point Star a.jpg

Bear`s fresh Fish a

Bear`s fresh Fish a.jpg

Bear`s fresh Fish b

Bear`s fresh Fish b.jpg

Don Quixote a

Don Quixote a.jpg

Don Quixote b

Don Quixote b.jpg

Eagle of Justice

Eagle of Justice.jpg

Fierce Guardian a

Fierce Guardian a.jpg

Fierce Guardian b

Fierce Guardian b.jpg

Fierce Guardian c

Fierce Guardian c.jpg

Flamenco Dancer

Flamenco Dancer.jpg

Floral Portrait b

Floral Portrait b.jpg

Majestic Eagle a

Majestic Eagle a.jpg

Majestic Eagle b

Majestic Eagle b.jpg

Matador a

Matador a.jpg

Matador b

Matador b.jpg

Matador c

Matador c.jpg

Matador d

Matador d.jpg

Medieval Knight

Medieval Knight.jpg

Mystical Lion a

Mystical Lion a.jpg

Mystical Lion b

Mystical Lion b.jpg

Natures Medley

Natures Medley.jpg

Octastar

Octastar.jpg

Octastar b

Octastar b.jpg

Octastar c

Octastar c.jpg

Portuguese Shield a

Portuguese Shield a.jpg

Portuguese Shield b

Portuguese Shield b.jpg

Richard the Lion Hearted a

Richard the Lion Hearted a.jpg

Richard the Lion Hearted b

Richard the Lion Hearted b.jpg

Star of David

Star of David.jpg

Toledo Prototype Slim

Toledo Prototype Slim.jpg

Toledo Prototypes a

Toledo Prototypes a.jpg

Toledo Prototypes b

Toledo Prototypes b.jpg

Toledo Prototypes c

Toledo Prototypes c.jpg

Toledo Prototypes d

Toledo Prototypes d.jpg

Toledo Prototypes e

Toledo Prototypes e.jpg

Toledo Prototypes f

Toledo Prototypes f.jpg

Toledo Prototypes g

Toledo Prototypes g.jpg

Toledo Prototypes h

Toledo Prototypes h.jpg

Toledo Prototypes i

Toledo Prototypes i.jpg

Winged Predator a

Winged Predator a.jpg

Winged Predator b

Winged Predator b.jpg